Pilot case

Re-building Russian Online Courses / Venäjän kielen verkkokursien uudelleenrakentaminen

Olemassa olevat kurssit modernisoidaan vastaamaan nykypäivää, lisätään ajankohataista sisältöä ja kurssieteneminen järjestetään uudella tavalla.
An abstract decorative pilot banner image.

Pilot leader

Valeria Seraya-Rautaneva

Schools

Language Centre

Reach

120 students

Timeline

Aug 2020 – Dec 2020

Overview

Tarkoitus on rakentaa nykyaikaiset ja ajan tarpeita vastaavat kurssit käyttäen laadukkaasta video- ja audiomateriaalia. Nykyaikaiset tehtävät tekisivät kursseista helppokäyttöisempiä, mielekkäämpiä sekä rakenteeltaan kevyempiä. Tehtävissä käytetään työelämän näkökannalta hyödyllistä sanastoa, mitä tukee Aalto-yliopiston kieliopetuksen tavoitteita. Suunnitelmissa on laatia laadukkaita opetusvideoita hyödyntäen erilaisia työkaluja, esim. light boardia. Videoiden lisäksi luodaan monipuolisia harjoituksia hyödyntäen nykyaikaisia työkaluja, kuten H5P sekä Panoptoa. Harjoitukset suunnitellaan siten, että suurin osa harjoituksista korjataan automaattisesti, mikä nopeuttaa palauteen antamista opiskelijoille.

Platforms and tools

MyCourses, light board ja Aallon videostudiot, H5P, Panopto

Pedagogical methods

Koska kurssit ovat kokonaisuudessaan online-kursseja, online-resurssien avulla luodaan selkeät sekä teoria että harjoitteluosuudet, jotka ovat helppokäyttöiset opiskelijoille ja antavat mahdollisuuden sekä vaivattomaan teoriamateriaalien saamiseen ja omaksumiseen, että välitömän palautteen saamiseen suoritetusta tehtävästä.

Involved courses

LC-8501 – Venäjän alkupalat (itseopiskelukurssi) (1 ECTS)
LC-8502 – Venäjä 2 – kertaava verkkokurssi (2 ECTS)

People

Valeria Seraya-Rautaneva
Language Centre
Pilot leader

Irina Rautio
Language Centre 


Contact us

Got a great idea on how to support learning via online means?
We help make it reality!

Find out more