Pilot case

Virtuaalinen väitöskirjahautomo

Tukipalvelu väitöskirjan tekijöille
An abstract decorative pilot banner image.

Pilot leader

Sonja Kniivilä

Schools

Other

Reach

50 opiskelijaa

Timeline

lokakuu 2020 – joulukuu 2020

Overview

VIRTUAALINEN VÄITÖSKIRJAHAUTOMO

  • online -pohjainen tukimuoto tutkivan työn ja tutkimusraportoinnin kenttään
  • pedagoginen ohjaava, valmentava ja mentoroiva tuki väitöskirjan tekijöille
  • kohdennus online -pilotoinnissa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun jatko-opiskelijoille

TOTEUTUS TOHTORINKOULUTUSPALVELUT-yksikössä, suhteutus muuhun yksikön tarjontaan

  • oma itsenäinen virtuaalinen pilottitoteutuksensa, joka liittyy lähemmin meneillään olevaan tiede- ja asiantuntijaviestinnän kehittämisprojektiin jatko-opiskelijoille
  • Aalto-pilotoinnin jälkeen lähdetään kehittämään online -toteutusta myös yhteistyöyliopistoihin päin (Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto)

Platforms and tools

Virtuaalisessa väitöskirjahautomossa on käytössä työnohjauksessa, mentoroinnissa ja sparrauksessa Teams- ja Zoom-videovälitteiset alustat. Aktivoidaan MyCourses-alusta aineistoja varten.

Pedagogical methods

Työnohjauksessa ja mentoroinnissa on käytössä sosiaaliseen konstruktionismiin ja holistiseen pedagogiseenotteeseen nojaava lähestymistapa. Tarvepohjaisesti hyödynnetään pedagogisesti myös yhteistoiminnallisen oppimisen (YTO) toimintaperiaatteita.

People

Sonja Kniivilä
Tohtorinkoulutuspalvelut
Pilot leader


Contact us

Got a great idea on how to support learning via online means?
We help make it reality!

Find out more